Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko

Výzvy připravované, aktuálně vyhlášené a ukončené:

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)ZDE

INTERNÍ POSTUPY IROP MAS LITOMYŠLSKO FINAL (verze 1.0 účinná od 26.3.2018)

Aktuálně vyhlášeno:

6. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I. (Bezpečnost dopravy – výzva č. 185/06_16_038/CLLD_16_01_103) – příjem žádostí o podporu od 6.8.2018 do 5.11.2018 12:00 hod.

7. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity II. (Rozvoj komunitních center – výzva č. 143/06_16_072/CLLD_16_01_103) – příjem žádostí o podporu od 24.9.2018 do 5.11.2018 12:00 hod.

 

Operační program Zaměstnanost (OP Z)ZDE

 

Program rozvoje venkova (PRV)ZDE

Interní postupy PRV MAS Litomyšlsko (verze 1.0 účinná od 28.5.2018)

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale