Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko

 

Připravované výzvy (předpokládané znění !!!):

Integrovaný regionální operační program (IROP):

Výzvy se připravují. Plánované výzvy IROP 2018 – předběžný harmonogram, definitivní informace vždy až ve vyhlášených výzvách – viz níže.

 

Operační program Zaměstnanost (OP Z):

 

Program rozvoje venkova (PRV):

Výzvy se připravují. Plánované výzvy PRV 2018 – předběžný harmonogram, definitivní informace vždy až ve vyhlášených výzvách – viz níže.

 

Aktuální = vyhlášené výzvy:

Integrovaný regionální operační program (IROP):

INTERNÍ POSTUPY IROP MAS LITOMYŠLSKO FINAL

Upozornění pro 1.-3. výzvu MAS Litomyšlsko z IROP (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ):
- podmínka bezbariérové dostupnosti výstupů projektu – podrobně viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, zejm. kapitoly Podporované aktivity a Způsobilé výdaje, vždy pro přílušnou aktivitu (platí pro veškeré aktivity, i pokud se např. kupuje do učebny pouze vybavení);
- osnova studie proveditelnosti, postup pro podání žádosti ad. – viz Přílohy Specifických pravidel.

POZOR!!! Byla změněna internetová adresa webu nadřazené výzvy ŘO IROP č. 68, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a jejich přílohy – aktuální odkaz ZDE (na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout „Výzva č. 68 – …“ pro Specifická pravidla nebo „Obecná pravidla …“).

 

3. Výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání III. (Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol – výzva č. 152/06_16_075/CLLD_16_01_103)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.2_SŠ

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.2_SŠ

Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.2_SŠ

Seminář pro žadatele: 24. 4. 2018 v 10:00 v zasedací místnosti Borská 125 v Proseči (v případě velkého zájmů žadatelů se místo upřesní). V případě zájmu o seminář se prosím hlaste na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do čtvrtka 19.4. 2018.

 

2. Výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání II. (Infrastruktura základních škol – výzva č. 151/06_16_075/CLLD_16_01_103)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.2_ZŠ

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.2_ZŠ

Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.2_ZŠ

Seminář pro žadatele: 24. 4. 2018 v 10:00 v zasedací místnosti Borská 125 v Proseči (v případě velkého zájmů žadatelů se místo upřesní). V případě zájmu o seminář se prosím hlaste na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do čtvrtka 19.4. 2018.

 

1.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání I. (Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – výzva č. 145/06_16_075/CLLD_16_01_103)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.2_MŠ

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.2_MŠ

Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.2_MŠ

Seminář pro žadatele: 24. 4. 2018 v 10:00 v zasedací místnosti Borská 125 v Proseči (v případě velkého zájmů žadatelů se místo upřesní). V případě zájmu o seminář se prosím hlaste na e-mail jana.dockalova@mas-lit.cz do čtvrtka 19.4. 2018.

 

Operační program Zaměstnanost (OP Z):

5. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávaní soc. znevýhodněných osob – II.

Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (pro SP)

Příloha č.2 Etický kodex

Příloha č.3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č.4 Finanční plán

Příloha č.5 Podnikatelský plán

Příloha č.6 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č.7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Seminář pro žadatele: 18. 4. 2018 v 10:00 v Evropském domě na KÚ v Pardubicích:

Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 18. 4. 2018

 

4. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – II.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Vyrovnávací platba

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Eticky kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

Příloha č. 5 Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy údaje o sociální službě

Příloha č. 7 Přehled čerpáni vyrovnávací platby

Seminář pro žadatele: 18. 4. 2018 v 15:00 v Evropském domě na KÚ v Pardubicích:

Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 18. 4. 2018

 

Ukončené výzvy:

Operační program Zaměstnanost (OP Z):

3. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Finanční plán

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Seminář pro žadatele: 10. 1. 2018 ve 14:00 v sídle MAS v Proseči:

Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 10. 1. 2018

Seznam přijatých žádostí

 

2. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Vyrovnávací platba

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Příloha č. 5 Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Přiloha č. 7 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Seminář pro žadatele: 4. 12. 2017 ve 14:00 v sídle MAS v Proseči:

Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 4.12. 2017

Seznam přijatých žádostí

 

1. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Seminář pro žadatele: 12. 9. 2017 v 15:00 v Kulturním domě v Českých Heřmanicích:

Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 12. 9. 2017

Seznam přijatých žádostí

Jednání Výběrového orgánu MAS: 1. 11. 2017 v 15:30 v sídle MAS v Proseči:

Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 13. 11. 2017 v 10:00 v sídle MAS v Proseči:

Zápis a prezenční listina z RO MAS

 

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale